Moldova
 Locuinţe pentru medici#1
swipe pentru navigare

Locuinţe pentru medici

A+ a-

Aviz favorabil pentru 40 de apartamente ANL pentru medici. În urma Şedinţei Comisiei Tehnico-Economică din cadrul Consiliului Judeţean Botoșani, s-a avizat favorabil Studiul de Prefezabilitate la obiectivul de investiţii „Construcţii locuinţe pentru tinerii specialiști în sănătate, destinate închirierii, conform Legii 152/1998, din strada Ștefan cel Mare nr. 33, municipiul Botoșani”.

Obiectivul de investiţii se va realiza etapizat, într-o primă etapă fiind construite 20 de apartamente, urmând ca, ulterior, să fie ridicate alte 20.

Studiul de fezabilitate, proiectul tehnic, detaliile de execuţie şi execuţia lucrărilor vor fi finanţate şi implementate de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene (ordonator principal de credite), prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe (ordonator secundar de credite). „Lucrările ce privesc utilităţile şi dotările tehnico-edilitare, apă, canalizare, electrice, gaze, telefonie, căi de acces, alei pietonale, spaţii verzi, împrejmuire, se vor realiza de Consiliul Judeţean Botoşani, prin fonduri atrase la bugetul local”, au precizat oficialii Consiliului Judeţean.

Alina CALINIUC

Autor: